Twee landelijke publieksacties

Nadat ik 27 jaar (vanaf september 1989) vele honderden voorstellingen heb georganiseerd is voor mij - Imke Jelle van Dam - de tijd aangebroken dat ik ga stoppen met het impresariaatswerk.

Het afscheid is ten dele. De maandelijkse e-mail-nieuwsbrief, de Euritmie-muziek-theaterkrant en de website blijf ik verzorgen. Het Garantiefonds, waar ook andere initiatiefnemers een beroep op kunnen doen, blijf ik beheren. Voorts ben ik bereid waar een vraag is met raad en daad bij te staan op het gebied van organisatie, financiering en publiciteit.

Graag wil ik het komend halfjaar het impresariaatswerk in financiƫle zin goed afsluiten. Hierin kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden:

  1. financiering programma's De Kleurendief t/m meitournee 2016 (Landelijke publieksactie Kleurendief)

  2. financiering oninbare facturen uit een ver verleden (Landelijke publieksactie Euritmie Impresariaat)

Deze twee publieksacties, die zullen lopen tot Kerst 2016, zijn de laatste die vanuit het Euritmie Impresariaat Nederland worden georganiseerd!!!


Landelijke publieksactie Kleurendief

In de afgelopen twee jaar is het programma 'De Kleurendief' door Kompanie Vonnunan overal in het land met groot succes opgevoerd. De vraagprijs voor een voorstelling is € 940, een bedrag echter dat door de meeste afnemers (scholen, heilpedagogische instituten, verzorgingshuizen enz.) niet opgebracht kan worden. Om toch voorstellingen te kunnen aanbieden is een jaar geleden een succesvolle crowdfundingsactie gehouden om prentenboeken 'De Kleurendief' als financieringsbron in te kunnen zetten. Voorbeeld: als een school een budget heeft van € 500 kan de ontbrekende € 440 worden bekostigd door de verkoop van 30 gratis ter beschikking gestelde prentenboeken (verkoopprijs € 15). Zelfs in het geval de afnemer geen geld heeft kan de voorstelling in zijn geheel gefinancierd worden vanuit de verkoop van 63 prentenboeken.

De praktijk heeft geleerd dat in enkele gevallen deze regeling niet voldoende toereikend is. Niet iedere afnemer heeft mogelijkheden voldoende prentenboeken te verkopen. Om deze reden doen we een beroep op iedereen die sympathie heeft voor het feit dat Kompanie Vonnunan dit programma aanbiedt en er instellingen zijn die de voorstelling graag in huis willen hebben.

Concreet. In de vierde tournee (oktober 2015) was een school die geen kans zag de laatste 20 van de 63 boeken te verkopen. In de vijfde tournee (januari 2016) lukte het een andere school niet de laatste 23 boeken te verkopen. In de zesde tournee (van 22 t/m 29 mei 2016), de laatste die door het Euritmie Impresariaat is georganiseerd, zijn er zeven speelplekken, waaronder een noodopvang voor vluchtelingen met kinderen en ouders, die geen of te weinig mogelijkheden hebben voldoende boeken te verkopen. Het gaat in totaal om circa € 3.400, omgerekend 227 prentenboeken.

Alles opgeteld gaat het om 270 prentenboeken die verkocht moeten worden.

Praktisch. Het prentenboek 'De Kleurendief' met tientallen paginagrote full colour tekeningen van illustrator Paul Oole kost € 15. Als verzendkosten worden slechts € 2,50 in rekening gebracht.

Het totaalbedrag € 17,50, met vermelding van adresgegevens over te maken op
NL82 TRIO 0212 4900 60 t.n.v. Euritmie Impresariaat Nederland o.v.v. 'Prentenboek De Kleurendief'.

Bij voorbaat heel veel dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Imke Jelle van Dam

20-5-2016

start actie

verkocht (cumulatief)

resterend

21-5-2016

3 boeken verkocht

3

267

22-5-2016

3 boeken verkocht

6

264

23-5-2016

8 boeken verkocht

14

256

24-5-2016

2 boeken verkocht

16

254

26-5-2016

6 boeken verkocht

22

248

27-5-2016

4 boeken verkocht

26

244

29-5-2016

13 boeken verkocht

39

231

1-6-2016

2 boeken verkocht

41

229

6-6-2016

1 boek verkocht

42

228

8-6-2016

1 boek verkocht

43

227

15-6-2016

1 boek verkocht

44

226

20-6-2016

2 boeken verkocht

46

224

7-7-2016

3 boeken verkocht

49

221

8-7-2016

1 boek verkocht

50

220

11-7-2016

1 boek verkocht

51

219

15-8-2016

1 boek verkocht

52

218

2-9-2016

1 boek verkocht

53

217

4-9-2016

2 boeken verkocht

55

215

6-9-2016

1 boek verkocht

56

214

26-9-2016

4 boeken verkocht

60

210

13-11-2016

1 boek verkocht

61

209

18-11-2016

1 boek verkocht

62

208

26-11-2016

1 boek verkocht

63

207

14-12-2016

70 boeken verkocht

133

137

23-12-2016

1 boek verkocht

134

136

30-12-2016

12 boeken verkocht

146

124

27-12-2017

2 boeken verkocht

148

122

2-3-2017

2 boeken verkocht

150

120

15-9-2017

10 boeken verkocht

160

110

19-10-2017

23 boeken verkocht

183

87

Op 26 mei 2016 kon door deze actie de vierde tournee (oktober 2015) af worden gesloten.

Op 8 juni 2016 was precies het aantal bereikt dat ook de vijfde tournee (januari 2016) succesvol afgesloten kon worden.

De rest van de actie komt verder geheel ten goede aan de zesde tournee (mei 2016).

 

 


Landelijke publieksactie Euritmie Impresariaat

In de jaren 2002/2003 heeft een theater in Amsterdam een groot aantal kinderprogramma's afgenomen. De facturen zijn slechts ten dele betaald, omdat het theater in financiĆ«le nood verkeerde. Nu na 14 jaar is het punt bereikt om het restbedrag - opgeteld € 1.150 - als oninbaar te boeken. Dit is een flinke kostenpost voor het impresariaat dat altijd door de aard van de zaak zeer low budget heeft moeten werken.

Het impresariaat heeft een flinke voorraad boeken '100 jaar euritmie in Nederland'. Als via deze publieksactie 32 boeken worden verkocht zijn genoemde kosten vereffend.

Praktisch. Het boek, dat een goede pers kreeg, telt 480 pagina's met vele honderden full colour foto's. De winkelprijs is € 39 (inclusief 6% BTW). Als verzendkosten worden slechts € 2,50 rekening gebracht.

Het totaalbedrag € 41,50, met vermelding van adresgegevens over te maken op
NL82 TRIO 0212 4900 60 t.n.v. Euritmie Impresariaat Nederland o.v.v. 'boek 100 jaar euritmie'

Bij voorbaat heel veel dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Imke Jelle van Dam

20-5-2016

start actie

cumulatief

21-5-2016

21 boeken verkocht

21

23-5-2016

7 boeken verkocht

28

24-5-2016

2 boeken verkocht

30

26-5-2016

2 boeken verkocht

32

26-5-2016

actie afgerond vanwege bereikt resultaat

 

Binnen een week is de actie geslaagd!

Het blijft mogelijk via deze weg het boek aan te schaffen.

De opbrengst komt dan ten goede aan de schrijver van '100 jaar euritmie in Nederland'