OPROEP

 

Aan iedereen in Nederland die nog fut over heeft en interesse in een hernieuwde kennismaking met de Nederlandse euritmie in epiek / lyriek / drama binnen een nieuw te formeren studie-en onderzoeksgroep. Met als ambitie:

Pasen 2018

OPVOERING VAN DE TWAALF STEMMINGEN IN HET NEDERLANDS

  • Spreekkoor o.l.v. Manjo Joosten

  • nieuwe muziek van Marc van Delft

VIER VOORBEREIDENDE BIJEENKOMSTEN WAAR INHOUDELIJK OP DE ACHTERGROND
WORDT INGEGAAN. mei tot oktober

  • Landschap: Rien van den Berg

  • Geschiedenis: Karel Post Uiterweer

  • Ontstaan en ontwikkeling van de Nederlandse taal: Hugo Pronk

  • 2/3/4/7/12 –ledig mensbeeld: PM

ZELF AAN DE SLAG Oktober tot en met Maart:

Blik vanuit de zeven kunsten op de Nederlandse cultuur en concrete instudering. Werkwijze: De fenomenen vanuit de zintuigen en de levensprocessen. Bedoeld is een vernieuwend gezamenlijk zoeken met als extra aandachtspunt de samenwerking tussen euritmist en spraakvormer.


Opzet van de bijeenkomsten:

In de ochtend de inhoud,

in de middag

  • Muziek: Toelichting op de toonsoort,

  • Spraak: Toelichting op het dierenriemteken,

  • Euritmie: Door door de wol geverfde collegae.

Locatie: Frankenslag 11, Den Haag, Bereikbaar via lijn 1

Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Data: 6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 13 januari 2018,
3 februari 2018 en 3 maart 2018.

Informatie en aanmelding: Eva Souwer, tel. 0294 284965