Euritmie Ensemble Curach

Leef voor de toekomst! – Elisabeth leeft –

Een programma over het leven van Elisabeth van Thüringen. Teksten zijn geschreven door de Curach medewerkers onder leiding van Marianne van Asperen. Euritmievormen werden door Chantal Heijdeman ontwikkeld en muziekcomposities gemaakt door Paul de Ridder. Bij elkaar uitmondend in een kleurig geheel, als voorstelling waarin leven en werk van Elisabeth in het nu beleefbaar wordt gemaakt. Innig en bruisend: ‘Leef voor de toekomst!’

Zaterdag 2 juni in het Vreedehuis, Riouwstraat 1 Den Haag
14.45 uur: lezing Frans Lutters, 15.30 theepauze, 16.00 - 17.00 uur: voorstelling
Kaarten aan de kassa € 15 euro of telefonisch 030-6915520

Zaterdag 9 juni in de vrije school, Hieronymus-plantsoen 3 in Utrecht
Workshop inleidend op de voorstelling van 14.30 uur - 15.30 uur
16.00 - 17.00 uur: voorstelling
Bijdrage € 15 incl. thee, sap en koek (ter plekke aan de kassa, geen pinautomaat aanwezig)
 Recensie door Herman Klaassen

LEEF VOOR DE TOEKOMST

De titel van de voorstelling door het Curach ensemble, gezien op 18 maart in de zaal van de Vrije School in Zeist.

Een uitgebreide inleiding hield Frans Lutters: goed doordesemd vertelde hij over de tijd waarin de grote heilige, Elisabeth van Thüringen leefde, in de 13e eeuw in het voormalige Hongarije, en de betekenis daarvan voor de toekomst.

Voorgeschoteld werd ons een tableau van verschillende kunsten in één optreden. Curach bracht het leven van Elisabeth van Thüringen tot leven. Voor de toekomst. Muziek, zang, vertelkunst, poëzie en euritmie samengekneed tot één grote bol deeg dat zou rijzen bij opgaande zon.

Veelbelovend was het allereerste begin: de verteller kijkt in de verte naar de toekomst, en in een galop komt het hele ensemble op, als hofstoet, begeleid door muziek van het combo onder leiding van Paul de Ridder.

Pijn, en leed en noden voor arme mensen deed Elisabeth van Thüringen aanspreken in haar wil om die mensen te helpen; aan het hof van kasteel de Wartburg werd haar dat niet in dank afgenomen. Maar zij zette door bracht brood naar de armen. Het ensemble toonde een mooi staaltje van ritmische bewegingen bij het deeg kneden, in de keuken van het kasteel: Met bravoure hoorde je het geluid en geklap met het deeg en zag je de gebaren daarbij gezongen met een uitstraling van: dit willen wij tonen. Tevreden liep daarbij Elisabeth rond in sobere, gepaste kleding. Eén van de hoogtepunten, zo kwam het mij voor, en er mag best luider gezongen worden.

Duidelijk uitgesproken werden de vele gedichten, uit eigen creativiteit ontsproten, en behoedzaam, langzaam, en daardoor zeer krachtig ge-euritmiseerd. Tweemaal op verschillende momenten kwam de euritmie tot bloei in de vorm van een vijfster; een vorm zo kenmerkend voor de rozenfamilie (als plant). Dat in beweging zetten brengt en vraagt een bijna vanzelfsprekende vaardigheid die vaak goed tot zijn recht kwam. Zo’n sterke geometrische figuur in het begin neerzetten, zou niet misstaan.

Steeds iemand anders van de groep kroop in de huid van de grote heilige, wat een verrassend beeld gaf. Ook bij het toneelfragment, waar Elisabeth, samen met Lodewijk, zich buigt, niet over een melaatse, maar over het lichaam van Christus; grote verbazing is in haar ogen te lezen; een innerlijke stilte, eigen aan Elisabeths rijke innerlijke leven kwam tot uiting in een Christusgebaar. Een lichtend kruisbeeld wat op het doek verscheen was hierbij een overbodige. Zuivere euritmiegebaren waren goed waar te nemen bij het veranderende bewegen van de vijfster, als beeld van de herhaaldelijk tot bloei komende roos.

De strijd die Elisabeth voer met zichzelf en met de omgeving werd hoorbaar in muziek waarbij elk instrument ten strijde trok tegen elkaar, en toch één geheel bleef. Krachtig gedragen en voorgedragen werden enkele gedichten van Emily Dickinson, voorafgegaan door een muzikaal slotmotief.

Curach, onder leiding van Chantal Heijdeman, bracht ten tonele: een caleidoscoop zonder weerga waar strijd om waarachtig over te komen een spiegel was van Elisabeths tijd naar deze bewustzijnsperiode. Ja…Elisabeth van Thüringen leeft.