Zwolle, 10 mei 2014

Euritmieprogramma's hebben meestal de kunst zelf als thema, hetzij uitgedrukt in muziek, hetzij in gedichten of proza. Vanuit een geheel andere invalshoek is bijvoorbeeld in mei 2013 het programma MOMO tot stand gebracht. Over hun intenties schreven de initiatiefnemers Anne-Katrin Korf en Franziska Knetsch destijds: "In ons kwam de vraag op hoe je met een euritmieprogramma een zo breed mogelijk publiek – ook buiten antroposofische kringen – zou kunnen bereiken. Onze blik viel in de boekenkast op het boek ‘Momo en de Tijdspaarders’ van Michael Ende. (...) Hieruit kristalliseerde zich de kern voor een nieuw euritmieprogramma: ‘tijd en geld’".
Het is opvallend dat ook in het voorjaar van 2014 in een groot aantal programma's maatschappelijke thema's zijn vervlochten. Hieronder volgt een opsomming:

Niet onvermeld mag blijven dat de euritmieopleiding momenteel van Den Haag naar Leiden verhuist. Op 21 mei vindt in Leiden een open dag plaats. Zie verder op www.docentdans-euritmie.nl. De oude locatie aan de Riouwstraat in Den Haag krijgt een nieuwe bestemming als cultuurcentrum en gaat verder onder de naam 'De Zalen'.
Op initiatief van Martje Brandsma en Franziska Knetsch zijn de Forum Try-Out's een nieuw leven ingeblazen. Nieuw is dat er twee opvoeringsplaatsen komen: De Zalen in Den Haag en Sijthoff in Leiden. (info)

Imke Jelle van Dam