Zwolle, 26 mei 2014

Sinds de herfst van 1989 heeft ondergetekende zich fulltime ingezet voor de podiumeuritmie in Nederland. Eerst vanuit de Werkgroep Eurythmie Zwolle e.o., een jaar later getransformeerd tot Vereniging Eurythmie Zwolle e.o. en vanaf 1996 tevens vanuit de eenmanszaak Euritmie Impresariaat Nederland. Sindsdien zijn vele honderden voorstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerkingsverband georganiseerd. Dit is niet altijd gemakkelijk geweest, omdat vaak de inkomsten uit de kaartverkoop niet toereikend waren om alle kosten te betalen. Maar ... door hulp van velen, zowel particulieren als fondsen, heeft het impresariaat het hoofd boven water weten te houden. Echter in de afgelopen vijf jaar heeft het impresariaat (weer) flink in moeten leveren. De cijfers staan vermeld in het themanummer van de Euritmie-Muziek-Theater-krant (meinummer 2014). Het streven is het tij te keren; de eerste stappen zijn gezet. In het septembernummer 2014 zal opnieuw opening van zaken worden gegeven.

Het impresariaatswerk bestaat onder meer uit:

Publiciteit door het Euritmie Impresariaat Nederland
Sinds 1994 wordt vijf keer per jaar de Euritmie-Muziek-Theaterkrant uitgegeven. De abonnementsbijdrage is slechts € 12 per jaar. Daarnaast geeft het impresariaat al vele jaren de maandelijkse (soms tweewekelijkse) e-mailnieuwsbrief uit. Voorts wordt de website www.euritmie.nl regelmatig bijgehouden.

Regionale Garantiefondsen
Om te voorkomen dat het organiseren van kleinschalige euritmievoorstellingen en theaterbusreizen in een impasse terecht dreigde te komen zijn in 2008 op initiatief van het Euritmie Impresariaat Nederland regionale garantiefondsen opgezet, waaraan een kleine honderd personen jaarlijks aan bijdragen. Hierdoor zijn al 80 voorstellingen en theaterbusreizen door een kleine of grotere bijdrage mede mogelijk geworden.

Vereniging Eurythmie Zwolle en omstreken
Het werkterrein van de Vereniging Eurythmie Zwolle en omstreken en het Euritmie Impresariaat Nederland overlappen elkaar. Omdat in de praktijk de wens bestond de omstreken van Zwolle te verruimen naar heel Nederland is het Euritmie Impresariaat Nederland opgericht.

Tot slot
In de komende jaren hoop ik het euritmiewerk weer te kunnen versterken door meer mensen te interesseren de diverse voorstellingen te bezoeken. Verder is wenselijk dat zowel de Euritmie-Muziek-Theater-krant meer abonnees krijgt, als het deelnemersbestand van de e-mailnieuwsbrief groeit, en meer mensen een regionaal garantiefonds ondersteunen. Reacties graag aan: info@euritmie.nl

Imke Jelle van Dam