Zwolle, 22 oktober 2015

Heupbreuk als wegwijzer ...
Op dinsdagochtend 8 september j.l. had ik een afspraak met boekhandel Waanders in de Broeren in Zwolle met het oog op de tournee van Kompanie Vonnunan, waarbij gesproken zou worden over opvoeringen van ‘De Kleurendief’ en een boekpresentatie van het gelijknamige prentenboek. Een val met de fiets bij een stoplicht heeft roet in het eten gegooid. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat ik mijn heup had gebroken. Onvermijdelijk had dit ongeluk consequenties voor de tournee van 5 t/m 18 oktober, die nog maar voor de helft was ingevuld. Noodgedwongen moest Ernst Reepmaker vanuit Wenen taken overnemen, waarbij ik slechts mondjesmaat mee heb kunnen helpen. Gelukkig is het met de tournee goed gekomen, maar er moest meer gereisd worden dan oorspronkelijk gepland. Ook is duidelijk geworden dat ik deze heupbreuk als een wegwijzer moet zien hoe verder te gaan met het impresariaatswerk. Genoeg stof om over na te denken en met anderen te bespreken!

Imke Jelle van Dam