Euritmie-Muziek-Theaterkrant


In de tweemaandelijkse Euritmie-Muziek-Theaterkrant wordt een zo volledig mogelijk
beeld gegeven van euritmie, muziek & theater-activiteiten in Nederland en België.
Verschijning 5 keer per jaar.

De abonnementskosten bedragen € 12,- per jaar.
Een proefnummer kan via de webwinkel worden besteld.
Zie in de rubriek 'Diverse producten' op www.euritmie.com