De wenselijkheid en tevens noodzaak
van schenkgelden

 

De culturele sector, waaronder op- en uitvoeringen van dans, toneel en muziek, kan niet alleen vanuit entreegelden bekostigd worden. Subsidie of andere aanvullende geldbronnen zijn altijd noodzakelijk. Dit geldt ook voor de podiumeuritmie. Het is voor euritmiegroepen en solisten niet eenvoudig subsidie te krijgen. Voor elke tournee staan zij steeds weer voor de lastige opgave de financiering rond te krijgen. En in het verlengde daarvan geldt dit ook voor het Euritmie Impresariaat Nederland. Op deze pagina staat een beknopt overzicht hoe men als publiek, bedrijf of instelling vanuit betrokkenheid en enthousiasme het euritmiewerk kan ondersteunen.

Voor aanvullende info kan men op de betreffende kopjes klikken of op Meer info > aan het eind van elke financieringsmogelijkheid.

De rekeningnummers staan geheel onderin.

 

1. Regionale Garantiekringen (RG)
In 2008 is door het Euritmie Impresariaat Nederland het initiatief genomen regionale garantiekringen op te richten. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: zowel de euritmisten als het impresariaat worden daardoor behoed voor tekorten. Er is echter nog geen landelijke dekking. Uitbreiding van aantal kringen is gewenst. Meer info >

2. Publieksparticipatie (PP)
Voor het project 'Zou u dat kunnen dansen?' (oktober 2014) waren de financiële risico's op voorhand te groot om uitsluitend terug te kunnen vallen op de Regionale Garantiekringen. Daarom is voor en na de voorstellingen een beroep gedaan op particulieren om te schenken, met in korte tijd het gewenste resultaat. Meer info >

3. Vriendenkring Kompanie VonNunAn (VK)
De Oostenrijkste euritmietheatergroep Kompanie VonNunAn onder leiding van Ernst Reepmaker biedt programma's van hoge kwaliteit voor kinderen, jongeren en volwassenen. Naast openbare voorstellingen wil de groep graag spelen in scholen, instellingen en elke andere denkbare plek. De praktijk leert dat vele afnemers, waaronder vrijescholen, te weinig budget hebben om de groep te kunnen betalen. Deze verlies–verlies–situatie (kinderen geen voeding voor de ziel / de groep geen optreden) kan doorbroken worden door een jaarlijkse schenkstroom van circa € 10.000 ter ondersteuning van drie Nederlandse tournees per jaar, te beginnen in 2015. Meer info >

4. E–mailnieuwsbrief Euritmie–Muziek–Theater (EN)
Een of soms twee keer per maand verzendt het Euritmie Impresariaat Nederland een e–mailnieuwsbrief naar – inmiddels zo'n 1.100 – geïnteresseerden, waarin een kort overzicht wordt gegeven van alle euritmieactiviteiten en aanverwant. Deze dienst is gratis; vrije schenkingen om dit mogelijk te maken worden op prijs gesteld. Meer info >

5. Euritmie–Muziek–Theater–krant (EK)
Vijf keer per jaar geeft het Euritmie Impresariaat Nederland de Euritmie–Muziek–Theater–krant uit. De abonnementsbijdrage is bewust laaggehouden (€ 12 per jaar), om te voorkomen dat de hoogte van het bedrag een belemmering zou kunnen betekenen zich te abonneren. Met dit bedrag kunnen de druk– en verzendkosten worden betaald. Vrije schenkingen ter honorering van het redactiewerk zijn welkom. Meer info >

6. Boek Fonds (BF)
Na zeven jaar onderzoek heeft Imke Jelle van Dam (Euritmie Impresariaat Nederland) het boek '100 jaar euritmie in Nederland' samengesteld en uitgegeven. Het boek heeft een groot formaat en telt 480 pagina's full colour met meer dan 600 foto's en is zeer goed ontvangen. Voor velen blijkt echter de verkoopprijs € 47 een drempel te zijn. Om de boekverkoop te stimuleren is het Boek Fonds opgericht. Meer info >

7. Euritmie Impresariaat Nederland (EIN)
Het Euritmie Impresariaat Nederland verricht vele werkzaamheden, waaronder enkele waar geen vergoeding tegenover staan. Vrije schenkingen zijn dan ook zeer welkom! Meer info >

 

Combiregeling

Wie (jaarlijks) met één schenking verschillende doelen wil ondersteunen kan gebruikmaken van de combiregeling. Dit wordt geïllustreerd met een voorbeeld. Stel men wil met een betaling van € 120 een abonnement op de Euritmie–Muziek–Theater–krant (€ 12) en alle zeven doelen ondersteunen en daarbij een verdeling aangeven. Men wordt verzocht in de toelichting bij de betaling bijvoorbeeld te vermelden:
Abonnement krant 12 + EK 8 + RG 30 + PP 10 + VK 20 + EN 10 + BF 10 + EIN 20

 

Rekeningnummer Euritmie Impresariaat Nederland

NL82 TRIO 0212 4900 60
Euritmie Impresariaat Nederland

(Voor buitenlandbetalingen: BIC TRIONL2U)
Om de administratie te vergemakkelijken is het van belang het doel te vermelden.

ANBI regeling

Wie gebruik wil maken van de ANBI regeling dient de schenking over te maken naar:

NL88 INGB 0001 6389 00 
Iona Stichting, Amsterdam

o.v.v. gift Euritmie Impresariaat en toevoeging specifieke doel(en).

(Voor buitenlandbetalingen: BIC INGBNL2A)

*) Indien men een abonnement op de Euritmie–Muziek–Theater–krant heeft wordt van de schenking € 10 afgetrokken en als zodanig geboekt.