Van 1999 tot 2004 was de Oostenrijkse euritmietheatergroep Fundevogel onder leiding van Ernst Reepmaker een graag geziene gast in Nederland. Met zijn bewegingstheatergroep Kompanie Vonnunan wil hij opnieuw een band smeden met ons land door drie tournees per jaar te organiseren. De ambitie van de groep is – naast opvoeringen in scholen en theaters – ook in verzorgingshuizen, gevangenissen enz. enz.* te spelen.

Omdat de meeste culturele instellingen nauwelijks budget hebben om de groep te kunnen betalen en omdat het steeds lastiger is subsidies te krijgen is een nieuwe schenkstroom noodzakelijk. Wellicht kan een Vriendenkring Kompanie Vonnunan hierin voorzien. Voor 2015 wordt gestreefd naar een gezamenlijke inleg van € 10.000. Als bijvoorbeeld 500 mensen vriend worden voor € 20 wordt dit bedrag gehaald. Wie vriend(in) wil worden kan zich aanmelden via onderstaand formulier of bellen naar 038 452 4524.

(Natuurlijk wil de groep als dank een en ander terug doen naar de vrienden. Binnenkort zullen de ideeën hierover worden geconcretiseerd.)

*) In de Nederlandse tournee in januari 2015 zijn enkele besloten voorstellingen in vrije scholen en een verzorgingshuis en workshops in een reguliere mavo opgenomen, waar geen vergoeding tegenover staat, omdat de betreffende instellingen geen budget hebben.

 


Aanmeldformulier
vriend worden van
Kompanie Vonnunan

N.B. bankgegevens voor het overmaken van de vriendenbijdrage staan vermeld
in de bevestigingse-mail, nadat het aanmeldformulier is ingevuld en verzonden.

Stand op 19 oktober 2015: 10 vrienden die gezamenlijk € 305 hebben overgemaakt (voor 2015).

 

Kompanie VonNunAn

Kirsten Wiebers (*1987) – Als kind musiceert en danst Kirsten veel. Ze leert euritmie toevallig kennen als ze zeventien is. Snel versmelt haar interesse naar verschillende kunstrichtingen tot één geheel – Haar passie voor euritmie is gewekt. Euritmieopleiding in Hamburg.
 

Lisza Loidl-Schulte (*1982) – Na haar eindexamen zoekt Lisza een kunstzinnige opleiding met mogelijkheden om zelf creatief mee te werken bij het ontstaan van een productie. Zij ontdekt de Academy of Living Movement in Wenen en studeert er 4 jaar (diploma).
 

Rosalie Bärbel Stark (*1988) – ontdekt al vroeg haar hartstocht voor dans en beweging. Tijdens haar studie aan de Alanus Hochschule beleeft zij de euritmie als een veelzijdige kunst. In 2012 sluit ze haar opleiding in Alfter met een Bachelor of Arts in euritmie af.
 

Anna Lena Hδuszler (*1986) – is al op jonge leeftijd gefascineerd door het fysieke lichaam. Naast de atletische dimensie zoekt zij ook kunstzinnige uitdrukkingsvormen met het lichaam. Na driejarige opleiding Modern Dance volgt zij een euritmiestudie aan de Alanus Hochschule in Alfter.
 

Welmoed Kollewijn (*1985) - Na afloop van haar schoolopleiding in Nederland verdiept zij haar liefde voor beweging en performance aan de Academy of Living Movement in Wenen. In de zomer van 2013 sloot ze haar studie met een BA in euritmie af aan de Alanus Hogeschool in Alfter.
 

Eva Maria Koch (*1986) – Al gedurende de schooltijd beleeft zij intensief, dat kunst het leven verandert en de ervaring van zelf en wereld verdiept. Ze studeert euritmie aan de Alanus Hogeschool in Alfter. In Californië aan het Tamalpa Institute studie van het bewegende lichaam.
 

Ernst Reepmaker (*1957) – Na studie Museologie werkzaam in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Euritmieopleiding in Den Haag. In 1991 in Wenen medeoprichter van EurythmieTheater Fundevogel. In 2003 medeoprichter van de Academy of Living Movement (Wenen). Ernst is initiatiefnemer en medeoprichter van het Centrum für Dramaturgische Studien in Wenen en, samen met Hans Fors, Ilona Mehlhorn en Welmoed Kollewijn richtte hij in december 2012 de Kompanie Vonnunan op.